banner

line Úvodná stránka acert
sk+med

Spoločnosť Unomed s r.o. uskutočňuje veľkoobchodný predaj špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej prístrojovej techniky pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Väčšinou sa jedná o zdravotnícky materiál jednorazovej spotreby. Okrem špeciálneho zdravotníckeho materiálu sa venuje predaju určitého sortimentu nemocničného prístrojového vybavenia, ku ktorému zabezpečuje servisnú činnosť, poväčšinou prostredníctvom firmy UNOTECH spol. s.r.o.

Väčšina produktov je importovaných z krajín EU, USA. Časť sortimentu má pôvod v krajinách Ázie, hlavne Indie a Malajzie. Za pätnásť rokov existencie na trhu špeciálneho zdravotníckeho materiálu sme si vybudovali dôstojné postavenie medzi importérmi a distributérmi podobného druhu tovaru.

V distribútérskej činnosti pracujeme na exkluzívnej báze s viacerými poprednými výrobcami spotrebného zdravotníckeho materiálu.

Od roku 1999 je spoločnosť Unomed členom Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED.

Začiatkom roku 2007 sme získali Certifikát kvality ISO 9001 spoločnosti za:
  • MARKETING
  • PREDAJ A DISTRIBÚCIA ŠPECÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU